Dôležité čísla pre rok 2019

Ponúkame Vám prehľad dôležitých a užitočných čísiel platných pre rok 2019

Minimálna mzda: 520 €
Minimálna hodinová mzda: 2,989€
Mzda - je cena práce, ktorú platí zamestnávateľ zamestnancovi za vykonanú prácu.

Daňový bonus na dieťa: 22,17 € Rodičovský príspevok: 220,70 €

Nezdaniteľná čiastka základu dane* (za mesiac): 328,12 €
Nezdaniteľná čiastka základu dane ( za rok): 3 937,35 €
*zamestnanec si ju môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa NčZD - je to suma, ktorá sa Vám nebude zdaňovať. Ak presiahnete túto sumu a zarobíte viac, zdaňovať sa bude všetko od sumy 328,11 € a vyššie.

Suma, ktorú môže zarobiť uchádzač vedený na ÚPSVaR: 205,07 €
Ak presiahnete túto sumu a váš mesačný príjem bude vyšší, automaticky Vás vyradia z Úradu práce pre vysoký príjem.

Životné minimum ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu: 205,07 €
Životné minimum ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu: 143,06€
Životné minimum ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa: 93,61€
Životné minimum - je uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva jej stav núdze. Najčastejšie Úrad práce sociálnych vecí a rodiny pomáha sociálne slabším rodinám.

Odvody za zamestnanca v roku 2019

Sociálna poisťovňa: 9,4 %
Zdravotná poisťovňa: 4%
Daň z príjmu: 19 %

Odvody zamestnávateľa v roku 2019

Sociálna poisťovňa: 25,20 %
Zdravotná poisťovňa: 10%