Facility management

Zodpovedáme za zapojenie, kontrolu, spustenie a revíziu privedených vzduchotechnických, elektrických a hydraulických zariadení a ich zdrojov v rámci areálu.