Manažérske školenia

Kurzy na zlepšenie manažérskych schopností a riadenia organizujeme individuálne podľa požiadavky klienta, alebo v rámci tematických celkov one-to-one, alebo pre menšie skupinky. Nosnými témami školení je leadership, delegácia a efektívne riadenie tímov v praxi.