Payroll

Zníženie Vašich interných nákladov (mzdy, nájom, výpočtová technika, archivačné nástroje, administratíva, školenie mzdových pracovníkov atď. ).

Prečo je práve Payroll pre Vás tou pravou voľbou – čo získate ?

  • Prehľad vo všetkých novelizáciách zákonov a ich následne uvedenie do praxe.
  • Garancia správnosti vedenia agendy.
  • Okamžité zníženie head-countu pri voľbe prevedenia zamestnancov.
  • Kompletnú archiváciu potrebných dokumentov a dát v súlade s platnou legislatívou.
  • Zbavenie sa povinnosti osobne komunikovať so štátnymi orgánmi, tj. úradmi práce, správou sociálneho zabezpečenia, zdravotnými poisťovňami, a pod.