Personálne poradenstvo

Poskytované personálne poradenstvo v našej spoločnosti zastrešuje najmä procesy v oblasti ľudských zdrojov, akými sú nábor a výber, odmeňovanie, adaptácia, riadenie výkonu, interná komunikácia, tréning a rozvoj, zamestnanecké vzťahy, exit manažment a pod.

Realizujeme personálny audit, aj audit efektívnosti organizačnej štruktúry. Taktiež projekty ako analýza pracovnej pozície, hodnotenie pracovnej pozície, popis pracovných pozícií, analýza procesov v ľudských zdrojoch alebo ich nastavenie.

Pomôžeme Vám pri obsadzovaní ako výrobných tak manažérskych a ďalších profesií naprieč všetkými odvetviami. Zadajte nám požiadavku a presvedčte sa sami o našich kvalitách.