Pohotovostná údržba

V prípade oslabenej zmeny zavádzame program pohotovostnej služby, ktorá je k dispozícii 24/7 pripravená okamžite riešiť vzniknutý problém.