Cieľom našej spoločnosti je poskytovať pre našich klientov komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) na najvyššej odbornej úrovni a ponúkať im vzdelávacie aktivity, ktoré rozšíria ich odborné znalosti a zaistia bezproblémový chod vo firme.

 

Personálne zabezpečenie

Odborné školenia

Údržba

Ostatné služby

Personálne zabezpečenie

Personálny lízing Psychometrické testovanie a assesment centrum Personálne poradenstvo

Odborné školenia

BOZP a služby ochrany pred požiarmi Kurzy pre výrobných a manipulačných pracovníkov Manažérske školenia Školenia systémových riešení a produktivity

Údržba

Údržba strojov a zariadení Silné dodávateľské zázemie Pohotovostná údržba Facility management Sťahovacie služby

Ostatné služby

Upratovacie služby Dopravné a logistické služby Payroll Zdravotná služba Pracovná zdravotná služba