Práca cez agentúru

Agentúrne zamestnávanie sa stáva čoraz využívanejším a rozšírenejším či už na Slovensku, alebo vo svete. Pracovníkov, pracujúcich cez agentúru zamestnávajú najmä výrobné spoločnosti, kde je často veľká fluktuácia zamestnancov, výroba nie je stabilná alebo potrebujú dočasne pracovníkov na vykrytie obdobia veľkých objednávok.

Výhody a nevýhody agentúrneho zamestnania

Podľa zákona, by mali mať agentúrni zamestnanci a kmeňoví zamestnanci rovnaké podmienky. Uchádzači o zamestnanie neplatia agentúre žiadne poplatky a majú približne rovnakú alebo podobnú mzdu ako zamestnanci na rovnakej pracovnej pozícii. Výrobné spoločnosti často zamestnávajú aj absolventov škôl bez praxe. Pre nich je to výborný štart do života, najmä pre nadobudnutie praxe a zaradenia sa do spoločenského či pracovného života.

Keďže na Slovensku existujú rôzne pracovné agentúry, je ťažké hneď odhaliť, či ide o poctivú agentúru, alebo nie. Všetko sa ukáže až časom. Najlepšie je, si vyberať agentúru podľa referencií, ktoré nájdete na internete, od známych či rodiny.

Neserióznu agentúru spoznáte aj podľa toho, že nikde na internete nemá svoju adresu, nemá žiadnu kanceláriu, všetko vybavujú cez telefón a ešte od Vás pýtajú peniaze za sprostredkovanie práce. Dohodu, prípadne zmluvu neuvidíte dlho po tom, čo ste nastúpili do zamestnania.

Samozrejme, že každý z nás by chcel hneď pracovať v kmeni spoločnosti, ale často krát to nie je také jednoduché. Cesta k vytúženej práci môže byť dlhá a plná prekážok. Preto sa nebojte zamestnať cez agentúru. Tá Vám môže byť veľmi nápomocná vo vašom osobnom, či pracovnom rozvoji a postupne sa prepracujete k práci o ktorej ste presvedčení, že je tá pravá pre Vás.