Prečo posielať motivačný list spolu so životopisom

Dnes je naozaj veľmi ťažké nájsť si vhodnú a uspokojujúcu prácu, ktorá by vyhovovala svojou náplňou aj časovým rozpätím.

Na jednu voľnú pracovnú pozíciu, pripadá v priemere až 70 životopisov záujemcov. Často krát kladené otázky pri pohovore sú:

  • prečo chcete pracovať pre našu spoločnosť
  • prečo ste sa rozhodli reagovať práve na náš inzerát
  • prečo by sme si mali vybrať spomedzi všetkých uchádzačov práve Vás

Na tieto aj iné otázky sa môžete pripraviť v správne napísanom motivačnom liste. Spomedzi nepreberného množstva životopisov, čo k nám ľudia posielajú, len zlomok obsahuje ako prílohu motivačný list. Pri hľadaní práce je absencia motivačného listu, nevýhodou, veľa zamestnávateľov to vníma ako nedokončenú povinnosť. Druhým najčastejším nedostatkom je, keď kandidát nenapíše o akú pracovnú pozíciu má záujem. Často sa stáva, že uchádzač vo svojom životopise uvedie na seba zlé kontaktné údaje, prípadne uvedie telefonický kontakt na známeho a tri týždne sa nevieme spojiť s kandidátom a žiaľ medzi časom sa pozícia stihne obsadiť.

V motivačnom liste je najdôležitejšie uviesť správne údaje a fakty, hlavne o pracovných skúsenostiach a vedomostiach, zdôvodniť prečo práve Vás by sme mali zamestnať, čím môžete byť prínosom pre spoločnosť.

Nevynechajte svoje kladné aj záporné stránky a Vašu motiváciu zamestnať sa v danej spoločnosti. Taktiež nezabudnite uviesť spoločnosť, ktorej píšete motivačný list a pripojte svoj podpis.

Pri dodržaní všetkých odporúčaní zvyšujete svoju šancu na úspech a dobrý dojem. Prajeme Vám veľa šťastia pri hľadaní zamestnania podľa svojich predstáv!