Psychometrické testovanie a assesment centrum

Psychometrické testovanie a assessment centrum sú služby využívané klientmi v súvislosti s náborom a výberom čo najvhodnejších zamestnancov. Tzv. ponuka šitá na mieru. Súvisí s plánovaním kariéry a talent manažmentom.

Prípadové štúdie pripravujeme po konzultácii s klientom priamo na konkrétnu pracovnú pozíciu, zo situácií vyskytujúcich sa v pracovnom prostredí klienta. Kombináciou viacerých techník maximalizujeme schopnosť predpovedať budúci výkon, integráciu do pracovného kolektívu a ďalšie hodnotené kritériá.