Školenia systémových riešení a produktivity

Kalkulovanie aktív, projektové riadenie, produktivita