Sťahovacie služby

V rámci spolupráce zabezpečujeme možnosť sťahovania strojov a zariadení podľa potrieb podniku. Služba zahŕňa celý proces od kontroly, vyčistenia a odpojenie stroja cez transport opätovné zapojenie, kontrolu, revíziu a odovzdanie výrobe.