Údržba strojov a zariadení

Z našej skúsenosti vieme, že správne naplánovaná preventívna údržba je pre špičkový údržbársky tím základným kameňom úspechu. Predchádzaním predvídateľným poruchám prostredníctvom kontroly, výmeny spotrebných častí, presnej evidencie nedostatkov je výroba chránená voči viac než 80% porúch, alebo nutných odstávok.

Podceňovaním preventívnej údržby sa v rámci vzniknutej poruchy v okamžitom časovom sklze do procesu riešenie nutne zapájajú články, od výrobných pracovníkov často až po samotné vedenie čo výrazne znižuje efektivitu a nabaľuje na seba ďalšie prekážky v plnení výrobného plánu.