O nás

„Spoločne na ceste k úspechu!“

Sme spoločnosť s dlhoročnou tradíciou na slovenskom i medzinárodnom trhu. Poskytujeme komplexné riešenia v oblasti kovoobrábania, elektropriemyslu a automotive. Ako kovoobrábacia spoločnosť sa zameriavame na obsluhu a programovanie klasických i CNC strojov, zváranie, zámočnícke a lakýrnicke práce.

Zároveň poskytujeme služby personálnej agentúry, bezpečnostnotechnickej služby, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby.

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať pre našich klientov komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) na najvyššej odbornej úrovni a ponúkať im vzdelávacie aktivity, ktoré rozšíria ich odborné znalosti a zaistia bezproblémový chod vo firme, čo je zabezpečené prostredníctvom kvalitných školení zamestnancov, riadiacich pracovníkov a zavedením jednotnej dokumentácie spolu s jednotným systémom riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP).

Našu činnosť vykonávame osobne aj v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi prostredníctvom vysokokvalifikovaných odborníkov s platnými oprávneniami a osvedčeniami. Hlavnými činnosťami našej firmy je zabezpečenie potrebnej zákonnej povinnosti podľa zákona NRSR č.124/2006 Z. z v znení neskorších predpisov (Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) a podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. (Zákon o ochrane pred požiarmi) a zabezpečovanie všetkých potrebných školení na základe požiadaviek klienta.